Copyright ⓒ GRAVITY & Lee Myoung JIn. All rights reserved.

 

   [코그니토]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   이동수단 1 - 코그니토 선박

   실제로 움직이는것도 봤는데 꽤 컸습니다!

 

 

------------------------------------------------------------------------------

  

 

   -이동수단 2 - 코그니토 기간트

   '디자인 컨셉 아이디어- 서정범, 완성- 이지혜'

 

    평면으로 제작된 도면을 토대로 기간트를 완성해보았습니다.

   이런방식은 처음이었지만 많은걸 배운 작업이었습니다.

------------------------------------------------------------------------------

 

  ▲

Back