Copyright ⓒ GRAVITY & Lee Myoung JIn. All rights reserved.

 

   [오키쉬리안]

 

   오키쉬리안 컨셉

  

 

  

 

  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

  

 

   -오키쉬리안 필드 컨셉

   '스케치- 정이섭, 채색- 이지혜'

 

   제가 생각하는 오키쉬리안은 독과 이상한 식물들이 가득한 곳이죠!

------------------------------------------------------------------------------

 

  

 

   -오키쉬리안 마을 컨셉

   '스케치- 정이섭, 채색- 이지혜'

 

------------------------------------------------------------------------------

  ▲

Back