Copyright ⓒ GRAVITY & Lee Myoung JIn. All rights reserved.

------------------------------------------------------------------------------

   

 

   -Tin poster

   '스케치-이명진, 채색-이지혜'

 

   최강의 다섯 디마고 중 한명인 '틴'

 

 

   처음으로 맡은 포스터 작업입니다.

   아트북에 이리저리 편집되어 요긴하게 쓰여진 녀석이네요.

 

 

------------------------------------------------------------------

   [Detail]

   

------------------------------------------------------------------------------

 

  

Back